Chi tiết tin

A+ | A | A-

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023

Sáng ngày 22/12/2023, Đảng bộ xã Quế Phú tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình công tác xây Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Tham dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Nhàn -PBT Huyện ủy, đại biểu các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, cán bộ, công chức xã, trưởng, phó các ban ngành đoàn thể xã và đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Trong năm 2023, đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhất là sự diễn biến phức tạp, khó lường về khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đời sống Nhân dân gặp nhiều khó khăn, điều đó ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH, AN-QP của xã. Song, dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, các ban ngành, đoàn thể của huyện. Đặc biệt, là sự đổi mới, sáng tạo trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ xã Quế Phú đã cơ bản đạt được nhiều chỉ tiêu nghị quyết, kế hoạch đã đề ra…

Đảng ủy xã Quế Phú đã tập trung lãnh đạo, quán triệt, triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên. Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Tập trung chỉ đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, các văn bản của cấp trên bằng các Kế hoạch, Chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực.

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; kịp thời thông tin đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tình hình thời sự trong nước và quốc tế; tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết TW4, Nghị quyết TW5, Nghị quyết TW6 (khóa XIII), các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Tung ương và của Tỉnh ủy... Năm 2023, Đảng bộ xã kết nạp 06/09 đảng viên, đạt tỷ lệ 66,7% so với chỉ tiêu huyện giao, nâng tổng số đảng viên toàn xã 346 đảng viên, tổ chức trao Huy hiệu Đảng các đợt cho 24 trường hợp, tặng Huy hiệu Đảng trước thời hạn 05 trường hợp. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện đảm bảo, đúng qui định Điều lệ Đảng.

Trong năm, Đảng ủy tổ chức kiểm tra 02 TCCS Đảng, 06 đảng viên; Giám sát 02 TCCS Đảng, 06 đảng viên... Đánh giá cuối năm, có 15 chi bộ HTTNV, trong đó có 03 chi bộ HTXSNV; 42 đảng viên HTXSNV.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Nhàn - PBT huyện ủy đề nghị trong năm 2024, Đảng bộ cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức. Quan tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tập trung đẩy mạnh phát triển KT-XH, QP-AN, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra... Tại Hội nghị đã tuyên dương, khen thưởng 03 tập thể và 42 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong các lĩnh vực năm 2023

Tác giả: Phan Thị Hạnh - Tuyên giáo Dân vận

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tử

Tình hình xử lý hồ sơ

Thông tin cần biết

      Giá vàng 
      Xổ số 
       Tỷ giá ngoại tệ
      Thời tiết
      Lịch bay
      Tuyến xe buýt
      Lịch cúp điện

Thăm dò ý kiến

Đánh giá như thế nào cổng thông tin này?